Debian sidebar WordPress plugin

Debian sidebar je dodatak za WordPress čiji je cilj promocija slobodnog, besplatnog Debian operativnog sistema.

Za pravljene Debian sidebar-a korišćen je Ubuntu sidebar WordPress plugin.

Na Demo blogu možete videti kako izgleda Debian sidebar.

Instalacija:
1) Otpremite folder „debian-sidebar“ u WordPress-ov plugin direktorijum (…/wp-content/plugins/).
2) Aktivirajte plugin i pronađite ‘Debian Sidebar’ meni u Settings panel-u.
3) Unesite linkove za Debian i Debian Image u Link polja.
4) Kliknite na Save.
5) To je to!

Stranica Debian sidebar WordPress plugin-a na WordPress plugins.

Preuzmite Debian sidebar WordPress plugin verzija 0.1.