Ubuntu sidebar WordPress plugin

Ubuntu sidebar je dodatak za WordPress čiji je cilj promocija slobodnog, besplatnog Ubuntu operativnog sistema.

Za pravljene Ubuntu sidebar-a korišćen je Social sidebar i Ubuntu pictogram-i.

Na Demo blogu možete videti kako izgleda Ubuntu sidebar.

Instalacija:
1) Otpremite folder „ubuntu-sidebar“ u WordPress-ov plugin direktorijum (…/wp-content/plugins/).
2) Aktivirajte plugin i pronađite ‘Ubuntu Sidebar’ meni u Settings panel-u.
3) Unesite linkove za Ubuntu i Ubuntu Image u Link polja.
4) Kliknite na Save.
5) To je to!

Stranica Ubuntu sidebar WordPress plugin-a na:

Preuzmite Ubuntu sidebar WordPress plugin verzija 0.4.

Predhodne verzije:
verzija 0.3
verzija 0.2
verzija 0.1