ACTA ad acta

Read + Share + Spread + Act! = Stop #ACTA

ACTA (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement) је мултилатерални споразум који предлаже међународне стандарде за заштиту интелектуалног власништва чији је циљ усклађивање међународних стандарда заштите ауторских права у музичкој, филмској, фармацеутској, модној и низу других индустрија које су често жртве крађе интелектуалног власништва.

Што се тиче интернета ACTA се не односи само на пиратизовани садржај него на све информације на интернету. Према њеним одредбама, провајдери ће морати да надгледају све активности својих корисника, не би ли пронашли могућа кршења ауторских права.

Осим што обвезује ISP-ове да контролишу своје кориснике, ACTA предвиђа оснивање посебног тела које би требало пазити да се придржавамо споразума. Уз то, то тело би могло и самоиницијативно мењати текст споразума, након што је потписан! Нити јавност нити домаћи судови не би могли контролисати то „самостално тело“.

Корисне адресе (извори):

Read + Share + Educate = #StopACTA

SOPA PIPA ACTA infographics