ACTA ad acta

Read + Share + Spread + Act! = Stop #ACTA

ACTA (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement) je multilateralni sporazum koji predlaže međunarodne standarde za zaštitu intelektualnog vlasništva čiji je cilj usklađivanje međunarodnih standarda zaštite autorskih prava u muzičkoj, filmskoj, farmaceutskoj, modnoj i nizu drugih industrija koje su često žrtve krađe intelektualnog vlasništva.

Što se tiče interneta ACTA se ne odnosi samo na piratizovani sadržaj nego na sve informacije na internetu. Prema njenim odredbama, provajderi će morati da nadgledaju sve aktivnosti svojih korisnika, ne bi li pronašli moguća kršenja autorskih prava.

Osim što obvezuje ISP-ove da kontrolišu svoje korisnike, ACTA predviđa osnivanje posebnog tela koje bi trebalo paziti da se pridržavamo sporazuma. Uz to, to telo bi moglo i samoinicijativno menjati tekst sporazuma, nakon što je potpisan! Niti javnost niti domaći sudovi ne bi mogli kontrolisati to “samostalno telo”.

Korisne adrese (izvori):

Read + Share + Educate = #StopACTA

SOPA PIPA ACTA infographics