Алкохолометар

Алкохолометар је справа којом се одређује запремински (у процентима) удео алкохола у мешавинама алкохола и воде и бистрим алкохолним дестилатима. Под овим подразумевамо алкохолна пића у којима је удео шећера мали.

Пошто алкохолометар ради на бази упоређивања густине течности и густине алкохола, додатни шећер и друге супстанце мењају густину течности и утичу на тачност мерења. Због тога он не може тачно да тачно измери количину алкохола у ликерима и обојеним пићима (виски, коњак и др.).

Алкохолометар најтачније вредности показује при мерењу бистрих ракија (шљива, лозовача и сл.) и свих других мешавина алкохола и воде.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Пре употребе алкохолметар и мензуру добро опрати топлом водом и осушити чистом меком крпом. Врло је важно да алкохолометар буде чист јер остаци осушеног алкохола и шећера на алкохолометру мењају његову тежину и утичу на тачност мерења.

Да би измерили запремински удео алкохола, сипајте узорак дестилата (ракије) у мензуру, поклопите отворени део мензуре и неколико пута је протресите да се течност добро измеша. Сачекајте да мехурићи у течности нестану.

Сув алкохолметар полако спустите у течност држећи га за ужи крај. Алкохолометар мора слободно да плива у мензури (не сме да додирује дно или зидове посуде). Сачекајте да се потпуно умири (на зидовима алкохолометра не сме да буде мехурића ваздуха). На скали очитајте измерену вредност у запреминским процентима алкохола (вол. %). При очитавању вредности линија ока мора бити у нивоу површине течности.

Напомена: Алкохолметар је баждарен на температуру од 20°C, па мерење треба да се врши на тој температури течности.

Алкохолометар оријентациони (без термометра) не може да измери температуру течности, па је због тога потребно да се температура одреди помоћу неке друге справе. Најчешће се у те сврхе користи термометар за мерење температуре течности који мора да буде уроњен у течност до среднине мензуре најмање два-три минута да би показао тачну температуру.

Код овог алхолометра прецизне вредности алкохола у течности се добијају једино ако је температура течности једнака температури на којој је баждарен алкохолометар (20°C). Ако дође до одступања од температуре на коју је баждарен алкохолометар (20°C) измерене вредности ће бити само приближне оријентационе вредности.

Акохолометар са термометром поред запреминског удела алкохола у течности, тачно утврђује и њену температуру. Истовремено са мерењем удела алкохола у течности мери се и њена температура. Термометар алкохолометра је дубоко уроњен у течност, те показује тачну температуру течности назависно од температуре околине.

Алкохолометар са термометром баждарен је на температуру од 20°C, али уколико дође до одступања од ове температуре за добијање прецизних вредности потребно је извршити корекцију. Корекција се врши помоћу скале која се налази на алкохолометру са десне стране температурне скале. Паралелно очитаној температури додајте или одузмите корективну вредност зависно од тога да ли је температура нижа и виша од температуре баждарења алкохолометра.

Код алкохолометара на којима није уцртана скала за корекцију, корекција процента алкохола се може извршити помоћу табеле која се испоручује уз алкохолометар. Зависно од тога да ли је температура виша или нижа од температуре баждарења алкохолометра измереној вредности додајте или од ње одузмите корективну вредност из табеле.

Корекција се може извршити и рачунским путем на следећи начин:
За сваки °C изнад 20°C од измерене вредности треба одузети 0,37 вол.% алкохола.
За сваки °C испод 20°C измереној вредности треба додати 0,37 вол.% алкохола.

ОДРЖАВАЊЕ

Након употребе алкохолометар оперите топлом водом и осушите га чистом меком крпом.

Преузимање: Kорекцијска табела за алкохолометар баждарен на температуру 20°C

***

Очитава се на ономе месту где се налази руб течности на алкохолометру. Важно је знати да се очитава на ономе месту, где течност „реже“ алкохолометар (а не на највишем месту до којега се течност пење). То је тзв., очитавање на менискусу.

Ако смо, например, очитали на алкохолометру 40 вол %, а температура је (на термометру) 20°C морамо провести исправку за температуру. Постоје специјалне РЕДУКЦИЈСКЕ ТАБЛИЦЕ за одређивање праве јачине алкохолних дестилата у волумним постотцима на стандардној температури од 15°C. Ако немамо таквих таблица, израчунат ћемо праву количину алкохола у дестилату овако: за сваки степен преко 15°C одбије се од очитаног броја -0,32 вол. %, а за сваки степен испод 15°C дода се очитаном броју +0,32 вол. %.

Пример:
Очитали смо 40 вол. % на температури од 20°C, дакле треба одбити 5 x 0,32 = 1,60 вол % од очитаних, тј. права количина алкохола у дестилату је: 40 – 1,6 = 38,4 вол %.
Ако смо очитали 40 вол. %, на температури од 10°C, треба додати 5 x 0,32 = 1,60 вол % на очитаних, тј. права количина алкохола у дестилату је: 40 + 1,6 = 41,6 вол % алкохола.