Атеље Луковић

Атеље Луковић ради под руководством Војислава Луковића, дипл. сликара и рестауратора из Београда, обједињујући по потреби уметнике разних профила оспособљених да квалитетно изврше и најзахтевније радове из области примењених уметности.

У оквиру сликарског програма у могућности смо да Вам понудимо све врсте сликарских радова из области примењеног сликарства.

То обухвата широк спектар радова, од класичног до зидног сликарства (Tromp l’ Olei, црквено сликарство), копије слика/фресака/икона по оригиналима за музејске потребе, као и за индивидуалне наручиоце.

Користећи традиционалну Византијску технологију иконописа, класичне и савремене рестаураторске поступке, Атеље Луковић је постигао висок степен професионалности, како у иконопису тако и у заштити културних добара.

Поред традиционалног Византијског иконописа, у оквиру конзерваторског програма, Атеље Вам нуди:
преглед и утврђивања стања Ваше збирке слика;
одређивање мера превентивне заштите Ваше збирке;
одређивање и спровођење мера консолидације и рестаурације самих слика.

У сарадњи са својим кооператерима у могућности смо да Вам понудимо и израду крстова за куполе од прохрома и алуминијума у свим величинама као и њихово позлаћивање златним листићима.

Отворени смо за сваку врсту сарадње и спремни да се прилагодимо Вашим захтевима.

За све информације, консултације и наручивање контактирајте нас овим путем.