Atelje Luković

Atelje Luković radi pod rukovodstvom Vojislava Lukovića, dipl. slikara i restauratora iz Beograda, objedinjujući po potrebi umetnike raznih profila osposobljenih da kvalitetno izvrše i najzahtevnije radove iz oblasti primenjenih umetnosti.

U okviru slikarskog programa u mogućnosti smo da Vam ponudimo sve vrste slikarskih radova iz oblasti primenjenog slikarstva.

To obuhvata širok spektar radova, od klasičnog do zidnog slikarstva (Tromp l’ Olei, crkveno slikarstvo), kopije slika/fresaka/ikona po originalima za muzejske potrebe, kao i za individualne naručioce.

Koristeći tradicionalnu Vizantijsku tehnologiju ikonopisa, klasične i savremene restauratorske postupke, Atelje Luković je postigao visok stepen profesionalnosti, kako u ikonopisu tako i u zaštiti kulturnih dobara.

Pored tradicionalnog Vizantijskog ikonopisa, u okviru konzervatorskog programa, Atelje Vam nudi:
pregled i utvrđivanja stanja Vaše zbirke slika;
određivanje mera preventivne zaštite Vaše zbirke;
određivanje i sprovođenje mera konsolidacije i restauracije samih slika.

U saradnji sa svojim kooperaterima u mogućnosti smo da Vam ponudimo i izradu krstova za kupole od prohroma i aluminijuma u svim veličinama kao i njihovo pozlaćivanje zlatnim listićima.

Otvoreni smo za svaku vrstu saradnje i spremni da se prilagodimo Vašim zahtevima.

Za sve informacije, konsultacije i naručivanje kontaktirajte nas ovim putem.