Bedževi: Slobodan Softver. Slobodno Društvo.

Bedževi su prevod sa engleskog i deo su kampanje Fondacije za Slobodan softver. Više o tome na sledećim linkovima:

Bedž daje grafički prikaz četiri slobode garantovane od svakog slobodnog programa. Klik na Bedž odvešće vas na stranicu “Šta je Slobodan softver?”:

Preuzmite bedževe sa izvornim fajlovima.