Čišćenje sistema putem Terminala

Pokrenite Terminal i kucajte:

sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get autoremove

Testirano na operativnom sistemu LXLE 12.04.4