Црвени шешир

Марта 2007. на прилазу Суботици из правца Ловћенца. Било је више билборда у низу са истом рекламом.

Црвени шешир

Црвени шешир

Ово ми је интересантно из два разлога:

  1. Реклама. До сада нисам видео да се Linux у Србији рекламира на овај начин, похвално.
  2. Лепа успомена. Тада сам ишао у Суботичку болницу по супругу, која се породила, и сина.