Digital Freedom Foundation

Digital Freedom Foundation


The Digital Freedom Foundation (DFF) је, такорећи, настала 2004. године окупљањем заједнице око пројеката TheOpenCD и Software Freedom Day са циљем промоције Слободног софтвера. Касније, 2007. године је регистрована у САД као непрофитна организација под именом Software Freedom International. У складу са развојем организације у 2011. долази до промене назива Digital Freedom International. DFF је напредовала од организације која се бави промоцијом Слободног софтвера, преко заступника Слободног софтвера, до организације која је проширила свој делокруг и на дигитално образовање које покрива Слободан софтвер, отворени хардвер и садржај, а све у циљу прављења услова који треба да доведу до пројеката за едукацију људи према њиховим потребама.

DFF је покренула и ради на више пројеката у циљу промоције и остваривања дигиталних слобода и доступности образовања путем савремених технологија свима који желе да уче и учествују.
http://www.digitalfreedomfoundation.org/

Software Freedom Day


Од свог настанка 2004. године Software Freedom Day (SFD) је постао једна од највећих светских догађаја у промоције Слободног софтвера. Одражава се једном годишње, сваке треће суботе у септембру. Циљ је да се јавност упозна са предностима коришћења Слободног софтвера у образовању, у државним институцијама, код куће, на послу – укратко, свугде.
http://softwarefreedomday.org/

Culture Freedom Day


Слободна култура се уклапа у философију Слободног софтвера примењену у културним и уметничким делима/раду. Culture Freedom Day (CFD) је покренут 2012. године. Одржава се једном годишње, сваке траће суботе у мају. Посебна пажња се поклања Слободном софтверу који користе уметници при стварању својих дела и Слободним лиценцама под којима би та дела била објављивана.
http://www.culturefreedomday.org/

Hardware Freedom Day


Hardware Freedom Day (HFD) je светска прослава Отвореног хардвера који је једна еволуција/продукт философије Слободног софтвера примењене у физичким стварима, где заједно коегзистирају код и дизајн. Патенти су ти који успоравају даљи развој друштва, а HFD треба да подсети на предности дељења знања и проналазака и мотивише људе на то дељење са другима. Први HFD је одржан 2013. године. План је да се одржава једном годишње негде око Божића.
http://www.hfday.org/

Education Freedom Day


Сва три предходна догађаја треба да добију своју пуноћу у Education Freedom Day (EFD). Први EFD ће се одржати 18. јануара 2014. године. Циљ је мотивисати, укључити, покренути школе, факултете, институте и друге установе образовања да примењују Слободан софтвер у образовању.
http://www.educationfreedomday.org/

Greenboard


Greenboard је пројекат који покушава да услед великих потреба данашњег друшта за технологијом учини доступним рачунаре свима а посебно неповлашћеним групама по најнижој могућој цени. Greenboard омогућава квалитетно образовање кроз коришћење Слободног софтвера и Отвореног образовања. На овај начин деца и одрасли подједнако могу да науче да користе технологију, да брже стекну све врсте знања и да се припреме за живот у данашњем свету.
http://www.greenboard.org/