Димензије кућица за птице

Пред вама је табела која садржи податке о димензијама кућице за одређену врсту птице. Табелу Димезије кућица за птице можете погледати и/или преузети.

У првој колони су називи птица,
у другој висина кућице без крова у центиметрима,
у трећој димензије дна без страница у центиметрима,
у четвртој пречник отвора / улаза у центиметрима и
у петој колони извор одакле је преузет податак.

Уз пар података нема наведено за коју врсту птица су димензије кућице и негде нема наведеног извора. Подаци јесу однекуд преузети, али нажалост нисам успео да утврдим тачан извор, односно, тачну врсту птица.

И поред ових пар недостатака, надам се да ће вам послужити.

Прочитајте још текстова са блога на тему кућице за птице.