Fudbalski klub „Njegoš“ Lovćenac

Par informacija o klubu

Pun naziv Kluba je: Fudbalski klub „Njegoš“.
Skraćeni naziv Kluba je: FK „Njegoš“.
Naziv kluba na engleskom jeziku je: Football club „Njegos“.
Skraćeni naziv kluba na engleskom jeziku je: FC „Njegos“.

Klub je osnovan 04.10.1946 godine u Lovćencu, Republika Srbija.
Sedište Kluba je u Lovćencu, ul. Blaža Orlandića b.b.

Boje Kluba su crveno-plava.
Zastava Kluba je crveno-plave boje, pravougaonog oblika, sa amblemom u sredini.
Amblem Kluba je oblika: štita sa ivicom u crven-žutoj boji, na crvenoj podlozi. Unutrašnjost amblema je crveno-žute boje u kojoj se nalazi stara kapela na Lovćenu.

Fudbalski klub „Njegoš“ možete pratiti na Fejsbuku https://www.facebook.com/fknjegos2012

Sad malo propagande

Amblem FK „Njegoš“: Pogledajte galeriju, Preuzmite izvor.

Zastava FK „Njegoš“: Pogledajte galeriju v.1, Pogledajte galeriju v.2, Preuzmite izvor.

Zahvalnica FK „Njegoš“: Pogledajte galeriju, Preuzmite izvor.

Baneri FK „Njegoš“: Pogledajte galeriju, Preuzmite izvor.

Šablon za plakate FK „Njegoš“: Pogledajte galeriju, Preuzmite izvor.

Plakati FK „Njegoš“ za sezonu 2017/18: Pogledajte galeriju, Preuzmite izvor.

Preuzmite fontove koji su korišćeni u izradi.