Gentoo priručnik

Prevodilački tim LUGoNSa je preveo Gentoo priručnik (Gentoo handbook).

Cilj Gentoo priručnika je da napravi sveobuhvatan dokument koji opisuje svaki mogući aspekt Gentoo Linux-a. On povezuje već postojeća uputstva u jednu knjigu, ciljajući određenu arhitekturu, tako da se ceo dokument može upotrebiti kao jedini resurs za instaliranje i administriranje Gentoo Linux-a.

Mnogi delovi različitih Gentoo priručnika (različitih po arhitekturi) su umnoženi u svim priručnicima (zapravo, napisani su jednom, a zatim duplirani automatski) sa ciljem da se opšte informacije i kvalitet dokumentacije održe istima.

Gentoo je brza, moderna metadistribucija čistog i fleksibilnog dizajna. Izgrađen je na slobodnom softveru i ne krije šta se nalazi „ispod haube“. Portage, paket za održavanje sistema, koji Gentoo koristi, pisan je u Python-u, što znači da lako i jednostavno možete da vidite i modifikujete izvorni kod. Gentoo-ov sistem paketa koristi izvorni kod (podrška za prekompajlirane pakete je takođe uključena) i konfiguracija se odvija kroz regularne tekst datoteke. Drugim rečima, otvoren je za sve mogućnosti.

[izvor] [izvor]