Hackerspace Србија

Hackerspace.rs – Нови пројекат LUGoNS-а.

Идеја је да се подрже појединци и заједнице који желе да раде и окупљају људе. Hackerspace.rs је замишљен да буде централно место свих презентација Hackerspace-ова код нас.

Hackerspace се налази на адреси https://hackerspace.rs.

За више информација можете контактирати LUGoNS.