Inkscape

Inkscape je multiplatformski program otvorenog koda za obradu vektorske grafike.

Inkscape donosi veliki broj mogućnosti u radu sa vektorskom grafikom, jednostavan interfejs, multijezičku podršku… Inkscape koristi W3C otvoreni standard SVG (Scalable Vector Graphics) kao podrazumevani format. Pored SVG formata Inkscape može da uvozi i izvozi datoteke i u drugim formatima, među kojima su AI, EPS, PDF, PS, JPEG, BMP, TIFF i PNG. Koriste ga kako profesionalci tako i amateri za izradu ilustracija, ikona, logoa, dijagrama, mapa…

Mogućnosti Inkscape-a se mogu proširiti velikim brojem raznovrsnih dodataka.

Inkscape je, pre svega, pisan za GNU/Linux operativne sisteme, tako da pojedine GNU/Linux distribucije koriste Inkscape kao preinstalirani/podrazumevani program za obradu vektorske grafike. Inkscape je takođe dostupan i za MS Windows i Mac OS platforme.

Korisni linkovi

Testirano na operativnom sistemu LXLE 12.04.5