Инсталирање додатних програма на Ubuntu-у

Ubuntu 16.04.1 64bit је инсталиран (приликом инсталирања нису чекиране додатне опције (надоградње и мултимедија)), подешен кроз System Settings и освежен:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade

Ubuntu 16.04.1 долази са одређеним бројем преинсталираних програма: File Roller, Deja Dup, GNOME Calendar, Checkbox, Cheese, Firefox, GNOME System Monitor, Image Magick, LibreOffice, Seahorse, Remmina, Rhythmbox, Shotwell, Simple Scan, Startup Disk Creator, GNOME Terminal, Transmission, Vim, GNOME Screenshoter, GNOME Calculator, Disks, Evince, Nautilus, GNOME Font Viewer, gedit, Eye of GNOME, Totem. Ипак… Следи инсталирање додатних програма уз које подешавање како би Ubuntu продисао пуним плућима и како би се задовољиле све потребе за комотним радом за рачунаром и за правовременим извршавањем задатака/послова.

Напомињем, да ово што следи у даљем тексту је поступак који је одрађен на мом рачунару, што не значи и да ће одговарати вашим потребама. Испратите дате линкове како би се информисали за шта који програм служи. Подаци су сакупљени са разних извора на нету. Такође, само за програме из прве и друге групе важи

Тестирано на оперативном систему Ubuntu 16.04.1

Текст написан: 28.08.2016.

  1. Новије верзије преинсталираних програма
  2. Без чега се не може
  3. Може да затреба
  4. Додато услед потреба које су се појавиле у раду
  5. Outdated
  6. Са разних извора

1. Новије верзије преинсталираних програма

LibreOffice
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install libreoffice

Transmission
sudo add-apt-repository ppa:transmissionbt/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install transmission

Remina
sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
sudo apt-get update
sudo apt-get install remmina remmina-plugin-rdp libfreerdp-plugins-standard

2. Без чега се не може

Grub Customizer
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer

CompizConfig Settings Manager (CCSM)
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
moze i dodatni paket
sudo apt-get install compiz-plugins-extra

Отворите CompizConfig Settings Manager, пронађите Ubuntu Unity Plugin и у језичку Launcher, штиклирајте опцију Minimize Single Window Applications (Unsupported). Отворите CompizConfig Settings Manager и у делу Effects одштиклирајте Animations и Fading Windows. (извор)

Disable Guest Session on Unity
sudo sh -c "echo 'allow-guest=false' >> /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf"

Synaptic Package Manager
sudo apt-get install synaptic

GDebi Package Installer
sudo apt-get install gdebi

GetDeb
http://www.getdeb.net/updates/ubuntu/16.04/#how_to_install

PlayDeb
http://www.playdeb.net/updates/ubuntu/16.04/#how_to_install

Double Commander
sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/Alexx2000/xUbuntu_16.04/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/doublecmd-gtk.list"
sudo apt-get update
sudo apt-get install doublecmd-gtk
wget http://download.opensuse.org/repositories/home:Alexx2000/xUbuntu_16.04/Release.key
sudo apt-key add - < Release.key sudo apt-get update

GIMP
sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
sudo apt-get update
sudo apt-get install gimp

GIMP додатни пакети
sudo apt-get install gimp-plugin-registry gimp-data-extras gmic

gThumb
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/gthumb
sudo apt-get update
sudo apt-get install gthumb

Inkscape
sudo add-apt-repository ppa:inkscape.dev/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install inkscape

MediaInfo
sudo add-apt-repository ppa:djcj/mediainfo
sudo apt-get update
sudo apt-get install mediainfo-gui

Rainlendar
http://www.rainlendar.net/cms/index.php?option=com_rny_download&all=1

Scribus
sudo add-apt-repository ppa:scribus/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install scribus

SMPlayer, SMTube, mpv
sudo add-apt-repository ppa:rvm/smplayer
sudo apt-get update
sudo apt-get install smplayer smtube mpv

или за најновију верзију mpv
sudo add-apt-repository ppa:mc3man/mpv-tests
sudo apt-get update
sudo apt-get install mpv

VLC media player
sudo add-apt-repository ppa:videolan/stable-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install vlc browser-plugin-vlc

uGet
sudo add-apt-repository ppa:plushuang-tw/uget-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install uget

Уз uGet иде aria2 plugin
sudo apt-get install aria2

BleachBit
https://www.bleachbit.org/download/linux

Diodon
sudo apt-add-repository ppa:diodon-team/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install diodon

Diodon Unity scope
sudo apt-get install unity-scope-diodon

Dropbox
https://www.dropbox.com/install?os=lnx

dd Utility
https://www.thefanclub.co.za/how-to/dd-utility-write-and-backup-operating-system-img-and-iso-files-memory-card-or-disk#downloads

VirtualBox
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads

Google Chrome
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html

Google Chrome додаци

Firefox додаци

Xfburn
sudo apt-get install xfburn

Filezilla
sudo apt-get install filezilla

Media Codecs, Microsoft fonts, Adobe Flash Player, GStreamer, libavcodec, libopencv...
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras

Encrypted DVD playback - libdvdcss2
sudo apt-get install libdvd-pkg

OpenJRE
sudo apt-get install icedtea-8-plugin openjdk-8-jre

Compression/Decompression tools
sudo apt-get install p7zip-rar p7zip-full unace unrar zip unzip sharutils rar uudeview mpack arj cabextract file-roller

TLP – Linux Advanced Power Management
sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp
sudo apt-get update
sudo apt-get install tlp tlp-rdw
sudo tlp start

За ThinkPads потребно је инсталирати додатне пакете
sudo apt-get install tp-smapi-dkms acpi-call-tools

Можете инсталирати и smartmontools, needed to display disk drive S.M.A.R.T. data и ethtool, needed to disable wake on lan
sudo apt-get install smartmontools ethtool

3. Може да затреба

Radio Tray - Линк1, Линк2
http://sourceforge.net/projects/radiotray/files/

или
sudo apt-get install radiotray

Skype
http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-linux

или
sudo apt-get install skype

Skype Wrapper - Линк1, Линк2
sudo add-apt-repository ppa:skype-wrapper/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install skype-wrapper

TeamViewer
https://www.teamviewer.com/en/download/linux/

Chromium
sudo apt-get install chromium-browser

Уз Chromium иде Pepper Flash
sudo apt-get install pepperflashplugin-nonfree
sudo update-pepperflashplugin-nonfree --install

Vivaldi
https://vivaldi.com/download/

Opera
http://www.opera.com/computer/linux

Midori
sudo apt-add-repository ppa:midori/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install midori

Tor Browser
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/tor-browser
sudo apt-get update
sudo apt-get install tor-browser

Oracle Java
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java9-installer

Samba
sudo apt-get install samba system-config-samba

Gigolo
sudo apt-get install gigolo

Gigolo додатни пакети
sudo apt-get install gvfs-backends gvfs-fuse fuse-utils

Geany
sudo add-apt-repository ppa:geany-dev/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install geany

Geany додатни пакет
sudo apt-get install geany-plugins

Bluefish
sudo add-apt-repository ppa:klaus-vormweg/bluefish
sudo apt-get update
sudo apt-get install bluefish

GUFW
sudo apt-get install gufw

Guayadeque Music Player
sudo add-apt-repository ppa:anonbeat/guayadeque
sudo apt-get update
sudo apt-get install guayadeque

Audacity
sudo add-apt-repository ppa:audacity-team/daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install audacity

OpenShot
sudo add-apt-repository ppa:openshot.developers/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install openshot-qt

Avidemux
sudo apt-get install avidemux2.6-qt

Curlew Multimedia Converter
https://sourceforge.net/projects/curlew/files/

HandBrake
sudo add-apt-repository ppa:stebbins/handbrake-releases
sudo apt-get update
sudo apt-get install handbrake-gtk

Transmageddon
sudo apt-get install transmageddon

SoundConverter
sudo apt-get install soundconverter

Format Junkie media converter
sudo add-apt-repository ppa:format-junkie-team/release
sudo apt-get update
sudo apt-get install formatjunkie

traGtor
http://repository.mein-neues-blog.de:9000/

или
wget -qO - http://repository.mein-neues-blog.de:9000/PublicKey | sudo apt-key add -
echo "deb http://repository.mein-neues-blog.de:9000/ /" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install tragtor

k9copy reloaded
sudo add-apt-repository ppa:tomtomtom/k9copy
sudo apt-get update
sudo apt-get install k9copy

или за Qt4 верзију
sudo apt-get install k9copy-kde4

DevedeNG
http://www.rastersoft.com/programas/devede.html

OGMRip
sudo apt-get install ogmrip

ffDiaporama
http://ffdiaporama.tuxfamily.org/?page_id=10472

или
sudo add-apt-repository ppa:ffdiaporamateam/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install ffdiaporama

ffDiaporama додатни пакети
sudo apt-get install ffdiaporama-texturemate ffdiaporama-openclipart

Deluge
sudo add-apt-repository ppa:deluge-team/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install deluge

Tixati
http://www.tixati.com/download/linux.html

qBittorrent
sudo add-apt-repository ppa:qbittorrent-team/qbittorrent-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install qbittorrent

Xtreme Download Manager
https://sourceforge.net/projects/xdman/files/

Gnome Tweak tool
sudo apt-get install gnome-tweak-tool

Unity Tweak Tool
sudo add-apt-repository ppa:freyja-dev/unity-tweak-tool-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install unity-tweak-tool

Ubuntu Tweak
sudo apt-get install ubuntu-tweak

или одабрати један од следећа три PPA
sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/next
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-tweak-testing/ppa

и затим
sudo apt-get update
sudo apt-get install ubuntu-tweak

Unsettings
http://www.florian-diesch.de/software/unsettings/#download

или
sudo add-apt-repository ppa:diesch/testing
sudo apt-get update
sudo apt-get install unsettings

Y PPA Manager
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/y-ppa-manager
sudo apt-get update
sudo apt-get install y-ppa-manager

DConf
sudo apt-get install dconf-tools

WPS Office
http://wps-community.org/downloads

OpenOffice
https://www.openoffice.org/download/index.html

или
https://www.openoffice.org/download/other.html#aoo

или
https://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/

AbiWord
sudo apt-get install abiword

Gnumeric
sudo apt-get install gnumeric

4. Додато услед потреба које су се појавиле у раду

H.265 / HEVC codec
sudo apt-add-repository ppa:strukturag/libde265
sudo apt-get update
sudo apt-get install gstreamer0.10-libde265 gstreamer1.0-libde265 vlc-plugin-libde265

5. Outdated

Audio Tag Tool
sudo apt-get install tagtool

pyRenamer
sudo add-apt-repository ppa:infinito/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install pyrenamer

или само
sudo apt-get install pyrenamer

Arista Transcoder
sudo apt-get install arista

DVD95
sudo apt-get install dvd95

6. Са разних извора

Ubuntu After Install
sudo add-apt-repository ppa:thefanclub/ubuntu-after-install
sudo apt-get update
sudo apt-get install ubuntu-after-install

App Grid
sudo add-apt-repository ppa:appgrid/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install appgrid

Deepin Software Center
sudo add-apt-repository ppa:noobslab/deepin-sc
sudo apt-get update
sudo apt-get install deepin-software-center

или
http://mirror2.tuxinator.org/deepin/pool/main/d/deepin-software-center/

Lubuntu Software Centre
sudo add-apt-repository ppa:lubuntu-desktop/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install lubuntu-software-center

Lite Software Centre
sudo add-apt-repository ppa:lubuntu-desktop/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install light-software-center