ITdesk.info priručnici za Libreofis

Sa sajta Libreofis Srbija možete preuzeti priručnike za Libreofis.

U okviru projekta pačunarske e-edykacije ca slobodnim pristupom ITdesk.info objavljeni su priručnici za programe Writer i Calc (osnovni i napredni nivo) kao i programe Impress i Base iz paketa Libreofis. Priručnici prate Libreofis izdanje 3.6, a u velikoj meri su primenljivi i na sva novija izdanja. Naredbe i snimci ekrana programa su na engleskom jeziku.

Ovi priručnici, zajedno s ostalim materijalom objavljenim na stranici ITdesk.info, doprinos su realizaciji i promociji ljudskog prava na obrazovanje i informacije u području informacionih tehnologija. Autori se nadaju da će vam oni pomoći u savladavanju osnovnih računarskih veština i s tom nadom poručuju Vam da naučite što više i tako postanete aktivni član modernog IT društva.

Dokumenti u PDF formatu su objavljeni pod BY-NC-ND Creative Commons 3.0 Croatia licencom.

Posetiti Libreofis Srbija sajt i preuzmite priručnike.

[izvor]