Како помоћи птицама у невољи

Кућице, хранилице и појилице за птице
Издавач: Друштво за заштиту и проучавање птица Србије
Нови Сад, 2020.
Преузимање

У брошури Кућице, хранили и појилице за птице има одељак „Како поступати са птицама?“ са препорукама за помоћ птићима у невољи.

Инфографик: Пронашао/ла сам птића! Шта да урадим?
Преузимање

Бјанка Пракљачић: Помоћ птицама штапом и канапом
Издавач: ЕУ инфо центар
Подгорица, 2019.
Преузимање, Преузимање, Преузимање, mirror

„Драги читаоци, драге читатељке,
Овај приручник представља моје лично искуство, исфилтрирано током дугог периода помоћи птицама. Сигурна сам да постоје много бољи савјети и трикови који могу и вама и птицама многоструко олакшати цијели опоравак и отхрањивање, нажалост ја до сада на њих нисам наишла. Вјерујем и да се нека стручна лица неће сложити са неким од метода описаним у овом приручнику,или чије се искуство показало другачијим. Зато поштујем и прихватам конструктивну критику: сврха овог приручника је мој покушај да олакшам посао онима који немају другог избора сем сами притекну у помоћ дивљој птици, никако дискредитацијуа нечијег знања, искуства и мишљења.“

Приручник о Понашању на терену При откривању случајева незаконитог убијања, тровања, хватања, држања и трговине дивљим Птицама
Издавач: Друштво за заштиту и проучавање птица Србије
Нови Сад, 2018.
Преузимање, mirror

„Овај приручник настао је у оквиру пројекта „Цивилно друштво и јавност заједно заунапређење стања животне средине у Србији” као алат који ће помоћи свим заинтересованим организацијама и појединцима да штите природу и помогну у спровођењу закона Републике Србије. Приручник објашњава основне појмове који се тичу незаконитих радњи усмерених ка јединкама и популацијама дивљих врста птица у Србији и препоручује како треба да се поступи у случају откривања ових радњи. Приручник настоји да приближи законски оквир који обухвата области ловства, заштите дивљих врста птица и њихових станишта, те санкци је за кршење прописа из ових области. Приручник треба да помогне и представницима надле жних служби, пре свега полиције, као подсетник у поступању на терену при откри вању случајева незаконитог лова, тровања, хватања, држања и трговине дивљим птицама.

Циљ овог приручника јесте допринос очувању популација дивљих врста птица на подручју Републике Србије кроз повећање знања заинтересованих грађана о проблематици угрожавања дивљих птица незаконитим ловом, тровањем, хватањем, држањем и трговином, и поступању при откривању незаконитих радњи.“

Последњи лет – препознајте и спречите страдање птица
Издавач: Друштво за заштиту и проучавање птица Србије
Нови Сад, 2020.
Преузимање, mirror

„Република Србија налази се у једном од шест европских центара биолошке развноврсности. На простору наше државе који захвата мање од 1% Старог континента гнезди се и сезонски среће чак 2/3 врста птица које насељавају Европу.

Богато природно окружење у коме данас у Србији живимо основ је за развој друштва и заједничко благостање нас људи. Истовремено свесни смо чињеница да многа богатства попут руда, вода, земљишта, ваздуха и шума немилице трошимо и неповратно губимо. Немудро коришћење ресурса није заобишло ни живи свет који је данас, више него икада, на удару урбанизације, развоја саобраћаја и енергетике, пољопривреде, загађења и других видова угрожавања.

У недавно објављеној „Црвеној књизи птица Србије“ представљене су најугроженије врсте птица. Подаци су прикупљени за укупно 352 поуздано забележене врсте, од којих је било могуће анализирати 255 врста птица. Резултати су алармантни јер се чак 123 врсте суочавају са ризиком од ишчезавања, а међу чиниоцима који их угрожавају из двајају се лов, криволов и сакупљање јединки (угрожава 40 врста) и загађења која потичу из пољопривреде, међу којима и тровање пестицидима (угрожава 44 врсте).

Као искрени љубитељи и поштоваоци природе птицама можемо да помогнемо на више начина. Споменућемо овде прикупљање података, активну заштиту на терену, утицај на доносиоце одлука, образовање и информисање јавности. Вас позивамо да се кроз ову публикацију упознате са појавама које угрожавају наше птице и да се прикључите заједничком раду на очувању тог непоновљивог природног наслеђа.“