Како регистровати Удружење?

Регистар Удружења води Агенција за привредне регистре.

Удружење мора да има најмање три оснивача.

Све информације о регистацији Удружења можете добити на сајту Агенције.

Седиште Агенције је у Београду, али постоје и канцеларије у већим градовима широм Србије.

Агенција води више различитих регистара, а нас занима Регистар Удружења.

У овом делу сајта Агенције наћи ћете сва потребна објашњења, упуства у вези са регистрацијом Удружења. Видећете која се документа (њихове примере) подносе и колике су таксе, накнаде.

Обавезно посетите страницу Прописи и преузмите и прочитајте све законе, уредбе, правилнике и одлуке које су везане за Удружења.

Ако немате Уговор о закупу или коришћењу простора за седиште Удружења може послужити и Изјава власника некретнине у којој власник некретнине на којој ће бити пријављено Удружење изјављује, нпр:
Као власник некретнине, породичне куће, у _________ на адреси ___________ сагласан сам да Удружење грађана ____________ буде пријављено, код надлежних државних органа, са седиштем на мојој адреси. Датум, место, име и презиме и потпис.

Приликом регистровања Удружења биће потребно да платите одређене таксе, накнаде. Распитајте се у општини и месној заједници да ли они сносе трошкове регистрације Удружења или рефундирају трошкове регистрације, која је процедура ако то раде.
Али знајте да ту није крај трошковима.

Кад региструјете Удружење обавезно пратите сајт општине јер је вероватно да бар једном годишње објављују конкурс за доделу новчаних средстава за пројекте Удружења грађана.

Такође пратите и сајтове неких других институција (министарстава, агенција, завода …) и НВО-а, вероватно ће бити неки конкурс на којем би могли учествовати.

Пошто сте добили решење о регистрацији Удружења следи:

  • Израда печата.
  • Овера потписа овлашћеног лица код матичара.
  • Пријава адресе Удружења у пошти.
  • Отварање текућег рачуна у банци.

На свим овим местима предходно се распитајте шта је све потребно да предате од докумената.

Регистрацијом стичете право регистровања org.rs домена.

Ускоро по регистрацији добићете писмо од пореског где ћете морати да доставите нека документа.

Не заборавите, сваке године се подноси завршни рачун.

Корисна литература

Корисне адресе

Срећно!