Календар поста – посни дани у 2011.

преузми

Посетите и страницу Правило поста на којој имате посне дане унесене у Гугл календар и линк за дељење Календара са правилом поста.

Јануар:

1. уље
2. уље
3. уље
4. уље
5. вода
6. уље
18. вода
21. уље
26. риба, уље, вино
28. уље

Фебруар:

2. уље
4. уље
9. уље
11. уље
23. уље
25. уље

Март:

7. вода
8. вода
9. вода
10. вода
11. вода
12. уље
13. уље
14. уље
15. уље
16. вода
17. уље
18. вода
19. уље
20. уље
21. уље
22. уље
23. вода
24. уље
25. вода
26. уље
27. уље
28. уље
29. уље
30. вода
31. уље

Април:

1. вода
2. уље
3. уље
4. уље
5. уље
6. уље
7. риба, уље, вино
8. уље
9. уље
10. уље
11. уље
12. уље
13. вода
14. уље
15. вода
16. уље
17. риба, уље, вино
18. вода
19. вода
20. вода
21. уље
22. вода
23. вода

Мај:

4. риба, уље, вино
6. риба, уље, вино
11. риба, уље, вино
13. риба, уље, вино
18. риба, уље, вино
20. риба, уље, вино
25. риба, уље, вино
27. риба, уље, вино

Јун:

1. риба, уље, вино
3. риба, уље, вино
8. риба, уље, вино
10. риба, уље, вино
20. уље
21. уље
22. вода
23. уље
24. уље
25. риба, уље, вино
26. риба, уље, вино
27. уље
28. риба, уље, вино
29. вода
30. уље

Јул:

1. вода
2. риба, уље, вино
3. риба, уље, вино
4. уље
5. уље
6. вода
7. риба, уље, вино
8. вода
9. риба, уље, вино
10. риба, уље, вино
11. уље
13. риба, уље, вино
15. риба, уље, вино
20. уље
22. уље
27. уље
29. уље

Август:

3. уље
5. уље
10. уље
12. риба, уље, вино
14. уље
15. вода
16. вода
17. вода
18. вода
19. риба, уље, вино
20. уље
21. уље
22. уље
23. уље
24. вода
25. уље
26. вода
27. уље
31. Уље

Септембар:

2. уље
7. уље
9. уље
11. уље
14. риба, уље, вино
16. риба, уље, вино
21. риба, уље, вино
23. уље
27. уље
28. уље
30. уље

Октобар:

5. уље
7. уље
12. уље
14. риба, уље, вино
19. риба, уље, вино
21. уље
26. уље
28. уље

Новембар:

2. уље
4. уље
9. уље
11. уље
16. уље
18. уље
23. уље
25. уље
28. уље
29. риба, уље, вино
30. вода

Децембар:

1. уље
2. вода
3. риба, уље, вино
4. риба, уље, вино
5. уље
6. уље
7. уље
8. риба, уље, вино
9. вода
10. риба, уље, вино
11. риба, уље, вино
12. уље
13. риба, уље, вино
14. вода
15. риба, уље, вино
16. вода
17. риба, уље, вино
18. риба, уље, вино
19. риба, уље, вино
20. уље
21. вода
22. риба, уље, вино
23. уље
24. риба, уље, вино
25. риба, уље, вино
26. уље
27. уље
28. вода
29. уље
30. уље
31. уље

преузет из православног календара Саборног храма у Подгорици.