Kalendar posta – posni dani u 2018.

Preuzeto iz Pravoslavnog podsetnika leta Gospodnjeg 2018. sa pravilom posta i poukama za svaki dan, u izdanju Manastira Svetog Dimitrija, Divljana. Pravoslavni podsetnik možete naručiti putem sajta E-slovo.

Hvala Manastiru Svetog Dimitrija, Divnjana.

Napomene

* – označava uzdržanje od hrane i pića.
Suhojedenje – označava strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – označava post bez ulja i ribe.
Vino – označava post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – označava post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – označava post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – označava post u kome je razrešeno sve sem mesa.

Kada Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

Trimirje – u prva tri dana Velikog posta, ko hoće, po blagoslovu duhovnika, može da posti bez hrane i vode.

Pored Crkvom određenih posnih pravila, način pošćenja svakog pojedinačnog hrišćanina ostavlja se rasuđivanju njegovom duhovnom ocu – svešteniku koji u određenim slučajevima (starost, bolest, kod dece, trudnica…) može da snishodi i ublaži post duhovnim čedima, a sve na korist i spasenje duša njihovih.

Preuzmite kalendar.

JANUAR

1. voda
2. ulje
3. voda
4. ulje
5. voda
6. ulje
18. vino
24. ulje
26. ulje

FEBRUAR

7. ulje
9. ulje
12. beli mrs
13. beli mrs
14. beli mrs
15. beli mrs
16. beli mrs
17. beli mrs
18. beli mrs
19. *
20. *
21. voda
22. voda
23. voda
24. ulje
25. ulje
26. voda
27. voda
28. voda

MART

1. voda
2. ulje
3. ulje
4. ulje
5. voda
6. voda
7. voda
8. voda
9. ulje
10. ulje
11. ulje
12. voda
13. voda
14. ulje
15. voda
16. voda
17. ulje
18. ulje
19. voda
20. voda
21. ulje
22. ulje
23. vino
24. ulje
25. ulje
26. voda
27. voda
28. voda
29. voda
30. voda
31. ulje

APRIL

1. riba
2. voda
3. voda
4. voda
5. ulje
6. *
7. ulje
18. ulje
20. ulje
25. ulje
27. ulje

MAJ

2. riba
4. ulje
9. ulje
11. ulje
16. riba
18. ulje
23. ulje
25. ulje

JUN

4. voda
5. ulje
6. voda
7. ulje
8. voda
9. riba
10. riba
11. voda
12. ulje
13. voda
14. ulje
15. voda
16. riba
17. riba
18. voda
19. ulje
20. voda
21. ulje
22. voda
23. riba
24. riba
25. voda
26. ulje
27. voda
28. riba
29. voda
30. riba

JUL

1. riba
2. ulje
3. ulje
4. voda
5. ulje
6. voda
7. riba
8. riba
9. voda
10. ulje
11. voda
13. riba
18. ulje
20. voda
25. voda
27. voda

AVGUST

1. ulje
3. voda
8. ulje
10. voda
14. voda
15. voda
16. voda
17. voda
18. ulje
19. riba
20. voda
21. voda
22. ulje
23. voda
24. voda
25. ulje
26. ulje
27. voda
29. voda
31. voda

SEPTEMBAR

5. ulje
7. voda
11. ulje
12. ulje
14. ulje
19. ulje
21. riba
26. ulje
27. ulje
28. ulje

OKTOBAR

3. ulje
5. voda
10. voda
12. voda
17. ulje
19. ulje
24. voda
26. voda
31. riba

NOVEMBAR

2. voda
7. voda
9. voda
14. ulje
16. ulje
21. riba
23. voda
28. voda
29. ulje
30. voda

DECEMBAR

1. riba
2. riba
3. voda
4. riba
5. voda
6. ulje
7. ulje
8. riba
9. riba
10. voda
11. ulje
12. voda
13. ulje
14. voda
15. riba
16. riba
17. ulje
18. ulje
19. riba
20. ulje
21. voda
22. riba
23. riba
24. voda
25. ulje
26. ulje
27. ulje
28. voda
29. riba
30. riba
31. voda