Књиге о Ракији и справљању ракије

Литература везана за ракију и справљање ракија.
Има књига и књижица на ову и сличне теме и могу се наћи у књижарама као нове и/или половне.

“Производња воћних ракија, приручник за произвођаче”
РРА “Браничево-Подунавље” доо, Пожаревац, 2019.

Анђелко Лудошки “Домаће ракије од грожђа и воћа”
САН, Нови Сад, 2003.

Гвозден А. Мајсторовић “Прерада шљиве у ракију”
Завод за издавање уџбеника, Београд, 1969.

“Производња ракије из воћа”
УПРИВ, Осијек, 2009.

Нинослав Никчевић, Веле Тешевић “Производња воћних ракија врхунског квалитета”
Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, СИА “НИК-ПРЕСС”, Земун-Београд, 2010.
2 допуњено издање: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Земун, 2018.

Марија Јањић “Ракије”
Империја књига, Крагујевац, 2012.

Слободан Јовић “Приручник за справљање ракије”
Партенон, Београд, 2006.

Владимир Пушакаш “Приручник за производњу воћних ракија”

Каирос, Сремски Карловци, 2019.

Миодраг Миша Вујовић “Справљање природних ракија”
СИА “Злаја”, Београд, 2008.

Коста Бабић “Приручник за справљање најбоље домаће ракије (са освртом на дуњевачу и примерима из личног искуства)”
Издање аутора

Илија Маловић, Зоран Радоман, Владимир Дуловић “Ракија (укус историје, вештина прављења, уметност испијања)”
Младинска књига, 2017.

Нинослав Никићевић “Воћне ракије”
Пољопривредни факултет, Земун, 2008.

Петар Дурман “Ракије и ракијски котлови”
Пољопривредни факултет, Бања Лука, 1996.

Драгиша Брковић “Ракије од воћа”
Самоиздат, Београд, 1994.

Дане Банин “Производња ракије”
Хероес, Сокобања, 2011.

Јосиф Вацић “Правити и пити ракију”
Етнографски музеј у Београду, Београд, 2016.

Мирослав Банић “Најбоље домаће ракије”
Елпо, Загреб, 1998.

Нинослав Никићевић, Веле Тешевић “Јака алкохолна пића (аналитика и пракса)”
Пољо-књига, Београд, 2009.

Мирослав Банић, “Ракије, виски и ликери”
Господарски лист, Загреб, 2006.

Радован Лучић “Производња јаких алкохолних пића”
Нолит, Београд, 1987.

Има и књига и књижица које нису у потпуности посвећење ракији него у једном свом делу се баве ракијом у обиму од једне до неколико десетина страница.

Емил Кершек и Душан Савковић “Лековите ракије и ликери”
Begen Comerc, Београд, 2014.

Емил Кершек и Душан Савковић “Домаће ракије и ликери”
Begen Comerc, Београд, 2013.

Богомир М. Михајловић “Вино, ракија и сирће у народној медицини: производња и употреба”
Партенон, Београд, 2002.

Група аутора “Практично виноградарство и винарство”
Издање аутора, Сарајево, 2013.

Мирослав Банић “Воћне ракије и ликери”
Господарски лист, Загреб, 1997.

Драгољуб Жунић, Славица Јелачић “Вина и ракије са лековитим биљем”
Невен, Земун, 2002.

Босиљка Радовић “Печење ракије у нашем народу”
Гласник Етнографског музеја у Београду књига 18
Етнографски музеј у Београду, 1955.