Kolekcije programa za MS Windows

Posle instalacije MS Windows operativnog sistema sledi instalacija programa, pošto MS Windows ne dolazi sa preinstaliram programima kao što je slučaj kod GNU/Linux operativnih sistema (Ubuntu, Linux Mint, Debian…). Za taj posao na netu možete neći kolekcije slobodnih i besplatnih programa koje vam mogu olakšati izbor programa i preuzimanje istih sa neta.

Kolekcije Slobodnog i besplatnog softvera

Kolekcije koje se neodržavaju