Компјутерска писменост у општини Мали Иђош

Компјутерска писменост у општини Мали Иђош по попису из 2011. године.

Општина Мали Иђош има укупно 11926 становника.

Резултати извештаја

Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености и полу.

Укупан број становника старости 15 и више година
Укупно 10158
Мушкарци 4950
Жене 5208

Компјутерски писмена лица
Укупно 2868 – 28,23%
Мушкарци 1534
Жене 1334

Лица која делимично познају рад на рачунару
Укупно 1820 – 17,92 %
Мушкарци 918
Жене 902

Компјутерски неписмена лица
Укупно 5470 – 53,85 %
Мушкарци 2498
Жене 2972

Методолошка објашњења

У колони Компјутерски писмена лица приказан је број лица која умеју да обављају четири основне активности на рачунару, и то: обраду текста, израду табела, слање и примање електронске поште и коришћење интернета.

Колона Лица која делимично познају рад на рачунару садржи број лица која умеју да обављају једну, две или три активности на рачунару, али не и све четири наведене.

У колони Компјутерски неписмена лица исказан је број лица која не умеју да обављају ни једну активност на рачунару, тј. лица која у свакодневном животу не користе рачунар.

[извор][извор][извор]