Konferencija „Slobodan softver u nastavi“

KONFERENCIJA „SLOBODAN SOFTVER U NASTAVI“
Karlovačka gimnazija u Sremskim Karlovcima
30. januara 2016. godine (subota) u 10 sati

http://slobodansoftverzaskole.org/konferencija/