Конференција “Слободан софтвер у настави“

Конференција “Слободан софтвер у настави“. 1 – 2. децембар 2012. Нови Сад. slobodansoftverzaskole.org

Удружење професора информатике Србије и Управа за Дигиталну агенду.

Позивамо Вас да 01. и 02. децембра 2012. године (субота и недеља) у 10 сати учествујете на акредитованоj конференцији коју организује Удружење професора информатике Србије из Новог Сада уз подршку Управе за Дигиталну Агенду под називом

Међународна конференција “Слободан софтвер у настави“

 • Примена слободног софтвера у образовању (основне, средње школе и универзитет)
 • Слободан софтвер у XXI веку, тенденције развоја и новости
 • Слободан софтвер у инклузивном образовању
 • Слободне Web технологије
 • Локализација софтвера
 • Оперативни системи отвореног кода
 • Софтверске лиценце (појам, објашњења)
 • Слободан софтвер у привреди, комерцијалним и финансијским делатностима
 • Хардвер и слободан софтвер

Пријаве радова учесника су до 15.11.2012 године, до 12 сати. Обавештење да ли су радови прихваћени или не биће послато до 21.11.2012.

Учешће на конференцији је бесплатно, учесник који презентује свој рад добија потврду ЗУОВ о учешћу које се бодује са 2 бода.

Радове можете написати у Libre Office Writer-у (.odt формат) или MS Ofice Word-у (.doc формат). Обим рада је минимално пет а максимално десет страница. За обраду текста користити  фонт Тimes New Roman, величина слова 12. Радови се рецензирају од стране рецензената које одреди Програмски одбор. Рад мора бити написан тако да задовољи форму конференцијских радова. Структуирајте рад на следећи начин:

 • Сажетак на српском и енглеском језику (максимално 150 речи)
 • Кључне речи на српском и енглеском језику (максимално 5)
 • Увод
 • Главни део рада (оквирно садржи: основни проблем, извори података, главни аргументи и образложења, интерпретације, а све може, по потреби, да буде уређено и функционалним поднасловима)
 • Закључак/закључци
 • Литература

Да би рад био прихваћен, морају бити испуњени следећи услови:

 • Да су испоштовани предвиђени рокови за пријаву рада;
 • Да је рад написан у складу са приложеним упутством;
 • Да је рад позитивно рецензиран.

Службени језици Конференције су српски и енглески. Радови уврштени у програм Конференције саопштавају се усмено. Време за саопштење рада ограничено је на десет минута. Презентације радова се могу припремити  у софтверу Power Point (.ppt формат) или Libre Office Impress-у (.odp формату).

Место: Нови Сад,  хотел “Путник“, конгресна сала први спрат.

Време субота 1. децембар у 9:30. Уколико дође до промене места одржавања конференције бићете благовремено обавештени.

Пријаве слати мејлом  на: slobsoft@gmail.com

Тим кординатора конференције.