LaTeX 2e за ауторе

Група аутора „LaTeX 2ε за ауторе“.

Из Садржаја

1. Припрема за штампу и LаTеX
2. Структура LаTеX документа
3. Форматирање текста
4. Фонтови
5. Форматирање формула и теорема
6. Форматирање табела и слика
7. Реферисања у LаTеX-у
8. Проширивање LаTеX-а
9. Вишејезичка подршка
10. Креирање слајдова и презентација
А. Коришћење LаTеX-а
Б. Примери
Ц. Табеле команди

Из Увода

Десет година након објављивања штампаног издања ове књиге, за њом и даље постоји интересовање. Како би била лакше доступна што ширем кругу корисника, одлучили смо (уз сагласност издавача штампаног издања из 2003. године) да буде слободно доступна на Интернету.

Ово, електронско издање разликује се незнатно од штампаног издања из 2003.: глава 10 сада је углавном посвећена пакету beamer (који је у међувремену постао доминантан пакет за креирање презентација), уместо пакету prosper.

Захваљујемо се свим читаоцима на коментарима и драго нам је ако је ова књига допринела популарности LаTeX-а у нашој средини. Исправке и коментари на текст могу се упутити електронском поштом на адресу latex2e@matf.bg.ac.rs. Ажурна верзија ове књиге, као и архива са примерима, су расположиве на Интернет адреси www.matf.bg.ac.rs/latex2e.

Преузмите „LaTeX 2ε за ауторе„, mirror.