LaTeX 2e za autore

Grupa autora “LaTeX 2ε za autore”.

Iz Sadržaja

1. Priprema za štampu i LaTeX
2. Struktura LaTeX dokumenta
3. Formatiranje teksta
4. Fontovi
5. Formatiranje formula i teorema
6. Formatiranje tabela i slika
7. Referisanja u LaTeX-u
8. Proširivanje LaTeX-a
9. Višejezička podrška
10. Kreiranje slajdova i prezentacija
A. Korišćenje LaTeX-a
B. Primeri
C. Tabele komandi

Iz Uvoda

Deset godina nakon objavljivanja štampanog izdanja ove knjige, za njom i dalje postoji interesovanje. Kako bi bila lakše dostupna što širem krugu korisnika, odlučili smo (uz saglasnost izdavača štampanog izdanja iz 2003. godine) da bude slobodno dostupna na Internetu.

Ovo, elektronsko izdanje razlikuje se neznatno od štampanog izdanja iz 2003.: glava 10 sada je uglavnom posvećena paketu beamer (koji je u međuvremenu postao dominantan paket za kreiranje prezentacija), umesto paketu prosper.

Zahvaljujemo se svim čitaocima na komentarima i drago nam je ako je ova knjiga doprinela popularnosti LaTeX-a u našoj sredini. Ispravke i komentari na tekst mogu se uputiti elektronskom poštom na adresu latex2e@matf.bg.ac.rs. Ažurna verzija ove knjige, kao i arhiva sa primerima, su raspoložive na Internet adresi www.matf.bg.ac.rs/latex2e.

Preuzmite “LaTeX 2ε za autore“, mirror.