LaTeX туторијали

Шта је LaTeX?

Крајем седамдесетих година XX века, Donald Knuth, професор Универзитета у Стенфорду креирао је програмски пакет за обраду текста на рачунару, који је назвао ТЕX, а намењен је посебно за припрему публикација које садрже математичке формуле.

Употреба ТЕX-а била је доста компликована. Зато је почетком осамдесетих година Леслие Leslie Lamport развио програм LaTeX који представља једну екстензију ТЕX-а. LaTeX је тзв. макро пакет чије су команде дефинисане помоћу низа команди ТЕX-а.

LaTeX није WYSIWYG („what you see is what you get“) текст процесор. Текст који се куца није оног облика који ́ће бити у завршном документу.

Преузето из „Кратак курс LaTeX-а 2ε“

LaTeX туторијали

Туторијали су на српском и сродним језицима.

Електронске књиге

Текстови