Lubuntu clock

Сат је адаптација већ постојећих апликација уз додатак Лубунту изгледа. Намењен је коришћењу на обичним сајтовима, али може се користити и на WordPress-у.

Лубунту сат је настао малом изменом CoolClock – The Javascript Analog Clock.

Постављање на сајт, блог

Ископирајте један од датих кодова и налепите га на сајт, блог на место где желите да стоји. Можете преузети Lubuntu clock и поставити да се врти на неком другом хосту ако вам тако више одговара.

lubuntu clock ico

Хостовано на Sourceforge:

<script type="text/javascript" src="http://zpopivoda.users.sourceforge.net/lubuntu-clock/jquery.js"></script><!--[if IE]><script type="text/javascript" src="http://zpopivoda.users.sourceforge.net/lubuntu-clock/excanvas.js"></script><![endif]--><script type="text/javascript" src="http://zpopivoda.users.sourceforge.net/lubuntu-clock/coolclock.js"></script><canvas style="background-image: url('http://zpopivoda.users.sourceforge.net/lubuntu-clock/lubuntu.png'); background-repeat: no-repeat; background-position: center;"></canvas>

или

<iframe style="width: 190px; height: 190px; border: 0px;" src="http://zpopivoda.users.sourceforge.net/lubuntu-clock/lubuntu_clock_iframe.html" height="240" width="320" scrolling="no"></iframe>

Преузимање