Malo statistike iz 2014.

Za kraj godine malo statistike sa bloga.

Hvala što ste posećivali blog, čitali tekstove i delili ih sa prijateljima.

Želim vam uspešnu i srećnu 2015. godinu.

Najčitaniji tekstovi

Najdeljeniji tekstovi

Najviše posetilaca je dolazilo sa

Najviše posetilaca je dolazilo iz

 • Srbije
 • Bosne i Hercegovine
 • Crne Gore
 • Sjedinjenih Američkih Država
 • Nemačke
 • Makedonije
 • Austrije
 • Hrvatske
 • Švajcarske

Najveći broj posetilaca pristupa sajtu sa

 • Mozilla Firefox-a
 • Google Chrome-a
 • Opere

i

 • MS Windows-a
 • GNU\Linux-a
 • Android-a