Модроврана (European roller)

modrovrana

Модроврана (Coracias garrulus) је угрожена врста птица. У Србији је заштићена као Природна реткост. У Европској Унији је строго заштићена. То је мигрантска врста која проводи хладну зиму у подсахарској Африци, враћајући се у Европу током сезоне размножавања. Гнезда смешта у дупље старих стабала и лесних одсека, а храни се крупним инсектима, малим гмизавцима, водоземцима и сисарима. Угрожена је нестајањем станишта услед интензивирања пољопривреде, смањењем броја стабала са одговарајућим дупљама, интензивним коришћењем пестицида и криволовом на сеоби.

Недостатак одговарајућих места за гнежђење је фактор који највише ограничава опоравак њихове популације. Од 2003. године ради се на активној заштити ове врсте. Основана је и неформална група за заштиту модроврана. Предузимају се акције популаризације ове врсте, али и конкретне мере заштите која подразумева праћење (прстеновање), изградњу и постављање кућица за гнежђење, као и омогућавање услова за неометани боравак птица, заштиту стаишта. Активности су финансиране из више различитих програма, од којих су већина међународни пројекти заштите.

Нацрт кућице за гнежђење модроврана

kucica za modrovrane

Преузмите Нацрт кућице за гнежђење модровранe

За више информација о теми испратите линкове:

Ако сте вољни да помогнете можете се обратити Удружењу љубитеља природе „Riparia“ и/или Друштву за заштиту и проучавање птица Србије.