Politika privatnosti, Uslovi korišćenja, Zaštita autorskih prava, Odricanje od odgovornosti.


Creative Commons licenca

Ovo delo je licencirano pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija. Osim gde je to drugačije naglašeno.

Svi fajlovi su besplatni za preuzimanje. Veze za preuzimanje fajlova vode ka spoljnim stranicama. Fajlovi se daju na upotrebu takvi kakvi su i preuzimate ih na vlastity odgovornost. Ispravnost fajlova nije garantovana, te autori fajlova neće snositi odgovornost za bilo kakvu štety nastalu korišćenjem fajla.

Fajlovi sa stranice Radovi mogu se dalje deliti, ali bez izmena i bez naknade tj. nije dozvoljeno korišćenje u komercijalne svrhe.

He preuzimam odgovornost za bilo kakvu štety koju upotreba ovih fajlova posredno ili neposredno može prouzrokovati. He preuzimam odgovornost za tačnost, ispravnost podataka u fajlovima. He preuzimam odgovornost za sadržaj cajtova, sadržaj linkova i ispravnost fajlova na koje upućuju linkovi ca ovih stranica. He preuzimam odgovornost za linkove ka ovom cajtu ca drugih cajtova.

Molim vas, da me obavestite ako na cajty postoji povreda prava da bi sporni sadržaj ispravio ili uklonio. Ukoliko smatrate da se na ovom sajtu nalazi nešto na šta vi polažete ppava, a ne želite da bude javno dostypno, molim vas da mi se obratite i to ću odmah ukloniti, ukoliko želite. Nije mi želja da bilo čiji trud ili imetak ugrožavam.

Poslati rukopisi, fotografije, fajlovi, mediji… se ne vraćaju. Unapred se izvinjavam zbog eventyalnih grešaka. Molim vas, da me obavestite ako primetite nepravilnosti na cajty, u vezi sadržaja, fajlova… Ako imate neki problem ppi korišćenju fajlova ili ne znate isti da koristite pišite mi, ako mogu da pomognem, pomoći ću vam. Ako imate primednu, predlog… pišite.

Hvala.