Odgovaranje na Liturgiji

[napomena] Podeljeno je nekoliko štampanih verzija Odgovaranja na Liturgiji. [/napomena]

“Evo stojim na vratima i kucam; ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim, i on sa mnom.” (Otk. 3, 20)

LITURGIJA

Reč liturgija je grčkog porekla i značni služba, tj. služba Bogu, Služba Božja. Ovo bogosluženje se često naziva i Evharistija, što znači blagodarnost. Najvažnije crkveno bogosluženje je Sveta Liturgija. Ona je srce i vrhunac svih bogosluženja i svih Svetih Tajni Crkve. Iz nje sve izvire i njoj se sve vraća. Sveta Liturgija je ustanovljenja kao tajna kojom se produžuje Tajna Večera Gospodnja, koju je Gospod u Crkvi ustanovio sa svojih dvanaest Apostola. Sveta Liturgija je sveštena služba sveštenstva i naroda, koja se služi i prinosi Svetoj Trojici: Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Na njoj se prineseni hleb i vino prizivom i dejstvom Svetoga Duha osvećuju i pretvaraju u telo i krv Gospoda Hrista, kojim se verni onda pričešćuju i tako sjedinjuju sa Hristom Bogom. Zato je Sveta Liturgija, kao zajednica Boga i njegovog naroda, ustvari srce same Crkve. Ona nam objavljuje i daje vascelog Gospoda Hrista. Tako je apostolsko i svetootačko doživljavanje Svete Liturgije kao tajne same Crkve, tajne pričešća i sjedinjenja sa Hristom. Stoga je Sveta Liturgija osnovna tajna vere hrišćanske – tajna obzanjivanja i liturgijskog pričesnog darivanja Hristove smrti i vaskrsenja kao našeg spasenja, ohristovljenja, ocrkvljenja, oboženja, obogočovečenja. Sveta Liturgija, kako je mi danas služimo, nije nastala odjednom, već je proizvod vekovnog razvoja. No, bez obzira na taj vekovni razvoj njena suština je ostala ista i neizmenjiva. Sastoji se od proskomidije, liturgije oglašenih i liturgije vernih. Sastavio ju je sveti Jakov, brat Gospodnji, episkop Jerusalimski. Nju su kasnije, u IV veku, skratili i tadašnjem vremenu prilagodili sveti Jovan Zlatousti, patrijarh Carigradki i sveti Vasilije Veliki, episkop Kesarije Kapadokijske. U VI veku sveti Grigorije Dvojeslov, papa rimski, napisao je Liturgiju pređeosvećenih (ranije osvećenih) darova.

Iz sadržaja:

 • LITURGIJA
 • LITURGIJA SVETOG JOVANA ZLATOUSTOG
 • LITURGIJA SVETOG VASILIJA VELIKOG
 • LITURGIJA PREĐEOSVEĆENIH DAROVA
 • PRAZNIČNI ANTIFONI
  • Krstovdan (27.septembar)
  • Božić (7.januar)
  • Bogojavljenje (19.januar)
  • Sretenje Gospodnje (15.februar)
  • Cveti
  • Vaskrs
  • Spasovdan
  • Duhovi
  • Preobraženje (19.avgust)
 • PSALMI
  • Psalam 103.
  • Psalam 123. – prvi antifon 18. katizme
  • Psalam 48. – 7. katizma
  • Psalam 128. – drugi antifon 18. katizme
  • Psalam 50. – 7. katizma
  • Psalmi 132. i 133. – treći antifon 18. katizme
  • Psalam 54. – 7. katizma
  • Psalam 33.
  • Psalam 102.
  • Psalam 145.
 • PROIZVOLJNI PRIČASNI
 • TROPARI
  • Sveti Petar Cetinjski, glas 8.
  • Krstovdan, glas 1.
  • Božić, glas 4.
  • Bogojavljenje, glas 1.
  • Sveti Jovan Krstitelj, glas 2.
  • Vaskrs, glas 5.
  • Rezanje kolača
 • PESME
  • Psalam 136.
  • Pesma Časnom Krstu
  • Oj, badnjače, badnjače
  • Božić, Božić
  • Ljudi likujte
  • Svetosavska himna
  • Literatura

Preuzmite Odgovaranje na Liturgiji.