Open Design Group

Open Design Group или FLOSS за ликовне креативце…

Open Design Group је неформална група која окупља ликовне ствараоце око Free Libre Open Source Software-а. Намера нам је да упознамо ликовне професионалце и ентузијасте са FLOSS-ом тј. да понудимо алтернативу за комерцијалне графичке алате.

Циљеви:

  • Популаризација FLOSS-а, поготову међу ликовним професионалцима.
  • Едукација са акцентом на примену графичких алата, као што су Inkscape, GIMP, Scribus, FontForge, Bleder и сл.
  • Стварање базе бесплатних template-а, clip-art-а, wallpaper-а и сл.(Free Design Group).
  • Стварање базе упутстава (Tuts Design Group, за сада у оквиру ODG-а)

Иницијатор ODG-а је Ненад С. Лазић уз асистенцију Лазара Сатмарија.

Потпројекти Free Design Group и Tuts Design Group.

Уједно позивамо све заинтересоване да нам се придруже!
office.opendesigngroup@gmail.com

[извор]