Open Design Group

Open Design Group ili FLOSS za likovne kreativce…

Open Design Group je neformalna grupa koja okuplja likovne stvaraoce oko Free Libre Open Source Software-a. Namera nam je da upoznamo likovne profesionalce i entuzijaste sa FLOSS-om tj. da ponudimo alternativu za komercijalne grafičke alate.

Ciljevi:

  • Popularizacija FLOSS-a, pogotovu među likovnim profesionalcima.
  • Edukacija sa akcentom na primenu grafičkih alata, kao što su Inkscape, GIMP, Scribus, FontForge, Bleder i sl.
  • Stvaranje baze besplatnih template-a, clip-art-a, wallpaper-a i sl.(Free Design Group).
  • Stvaranje baze uputstava (Tuts Design Group, za sada u okviru ODG-a)

Inicijator ODG-a je Nenad S. Lazić uz asistenciju Lazara Satmarija.

Potprojekti Free Design Group i Tuts Design Group.

Ujedno pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže!
office.opendesigngroup@gmail.com

[izvor]