Пернати пријатељи у врту и шуми

pernati-prijatelji

Књига за препоруку:

„Пернати пријатељи у врту и шуми“
Otto Henze, Günther Zimmermann
Младост – Државна заложба Словенија – Знање
Загреб – Љубљана, 1966.
Страница: 136
Превод књиге: Gefiederte Freunde in Garten und Wald

„Пред више од 100 година схватили су пријатељи птичјег свијета многобројне опасности којима су разне врсте птица изложене. Ове опасности су данас још веће и разноврсније. Прије су пољане, живице и грмље између ливада и ораница пружале птицама довољно заштите и сигурна гнијезда. Данас нема често надалеко ни једног грма. Искрчују се бодљикаве живице и обрађује свака стопа оранице. Некад су мале мочваре, обрасле обале језера, потока и ријека, биле боравиште разних врста птица. Данас се исушују мочваре, а потоци и ријеке се често осигуравају бетонским насипима. На тај начин одузима се птицама животни простор. Исто тако су постала рјеђа стара стабла воћака, испод чије се храпаве коре налазе инсекти, главна храна жуна, бргљеза и пузаваца. Тиме што се сваке године одстрањује лишће и грање по воћњацима и шумама одузима се птицама много хране. Више од милијун разноврсних птица убије се на аутострадама Савезне Републике. Заштитне жице изазивају даљње жртве, особито међу већим птицама за вријеме сеоба. У шумама није подраст богат ни разноврстан. Оесто нису више ливаде, поља и цесте обрубљене заштитним живицама и грмљем. Шума чисте састојине често је крива слабој напучености птицама. Врстама које настањују дупља недостаје шупље дрвеће. У данашњим култивираним шумама нема више старог дрвећа у којим се задржавају инсекти, па није чудо да бргљези и сјенице зими угибају. Међу многим, за мале птице тако штетним промјенама, у пољима и шумама главни су узрок њихова пропадања разни непријатељи. Пљачкаши гнијезда претражују грмље и живице за гнијездима, јајима и птичјим подмлатком.“