Пивода

У једном војничком списку из 1717. године из Арада (Банат) сазнајемо да „нам приходи Текелијин син, те нам казива и отуда хрђаве новине: како се обркапитан Пивода навадио био на Каравлашку“; думенција (крманош) у Араду (Румунија) 1774. године. Састављено од глагола пити и именице поля. Према тачном запажању француског лингвисте Албера Доза, истоветно франуско презиме (ВоНепи) настало je као последица антифразе и управо означава пијанца, човека који радије пије вино или ма какво друго алкохолно пиће него воду. Слично мишљење изразио je и познати руски ономастичар О. Н. Трубачов у вези са руским презименом Нодопъян. Уп. немачко презиме Trinkwasser, као и енглеско Drinkwater.

Др Велимир Михајловић
СРПСКИ ПРЕЗИМЕНИК
АУРОРА · Нови Сад