Popravka slike ekrana pri podizanju sistema

Prilikom instalacije vlasničkih drajvera za grafičku kartu na Ubuntu-u, u mom sličaju nVidia, slika ekrana koja se pojavljuje prilikom podizanja sistema doživi poružnjenje. 🙂

Naravno da za ovo postoji rešenje. Trebaće vam malo vremena uz napomene da: Komande kucamo u Terminalu. Za primer je uzeta najveća rezulacija monitora na mom računaru, vi koristite najveću rezoluciju monitora vašeg računara. Molim vas budite oprezni.

Kako bi sliku ekrana vratili u normalno stanje potrebno je uraditi sledeće:

Instaliramo hwinfo:

sudo apt-get install v86d hwinfo

Tražimo najveću rezoluciju monitora koju podržava računar:

sudo hwinfo --framebuffer

Najveća rezulicija je prikazanu na kraju ispisa.
Kod mene je: Mode 0x0361: 1280×800 (+5120), 24 bits.

Pre unosa izmena u GRUB treba bekapovati GRUB:

sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub_backup

Pokrećemo editor, u mom slučaju to je Gedit, ako koristite neki drugi editor zamenite u komandi “gedit” sa nazivom editora koji koristite.
Uz pomoć editora menjamo GRUB-ov fajl:

gksu gedit /etc/default/grub

Nađite:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

i zamenite sa:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset video=uvesafb:mode_option=1280x800-24,mtrr=3,scroll=ywrap"

Ovde umesto “1280×800-24” unesite vašu rezoluciju.

Nađite:

#GRUB_GFXMODE=640x480

i zamenite sa:

GRUB_GFXMODE=1280x800

Ovde umesto “1280×800” unesite vašu rezoluciju.

Sačuvajte izmene i zatvorite editor.

Pokrećemo editor, u mom slučaju to je Gedit, ako koristite neki drugi editor zamenite u komandi “gedit” sa nazivom editora koji koristite.
Uz pomoć editora menjamo sledeći fajl:

gksu gedit /etc/initramfs-tools/modules

Dodajte novi red na kraju dokumenta i upišite:

uvesafb mode_option=1280x800-24 mtrr=3 scroll=ywrap

Ovde umesto “1280×800-24” unesite vašu rezoluciju.

Za kraj otkucajte ove komande:

echo FRAMEBUFFER=y | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/splash
sudo update-grub
sudo update-initramfs -u

Restartujte računar i vidite jel sad ok.

Ako je nešto pošlo naopako bekapovana verzija GRUB-a se vraća komandom:

sudo cp /etc/default/grub_backup /etc/default/grub

[izvor][izvor][izvor]

Testirano na operativnom sistemu LXLE 12.04