Посрбљени Гугл

10. јул 2009, Никола Тесла, рођендан, Глобал

Тесла

17. април 2010, Јосиф Панчић, рођендан, Србија

Панчић

28. мај 2010, Милутин Миланковић, рођендан, Хрватска, Србија

Миланковић

09. октобар 2011, Михајло Пупин, 157 година од рођења, Србија

Пупин

Doodles Serbia