Потрошња струје

У светлу децембарских (2013.) рачуна за утрошену електричну енергију поделићу са вама неколицину линкова који вам могу бити од користи. Можете се информисати о попустима, потрошњи, рачуну…

Електропривреда Србије – линк

ЕПС Снабдевање – линк

Објашњење рачуна – линк

Ценовник за домаћинства – клик, клик, клик

Калкулатор потрошње – линк, линк, линк

Дистрибуције – линк, линк

Електровојводина Нови Сад – линк
Увид у рачун за домаћинство – линк, линк, линк
Бесплатно обавештавање путем SMS-а и/или E-mail-а – линк

Електродистрибуција Београд – линк
Увид у рачун – линк
ЕДБ сервиси – линк

Електросрбија Краљево – линк
Увид у рачун – линк
Кориснички сервис – линк

Центар Крагујевац – линк
Увид у рачун – линк

Југоисток Ниш – линк

Било би корисно да сваког првог у месецу забележите стање на вашем бројилу и уз помоћ „Калкулатора потрошње“ можете израчунати колика ће бити цена рачуна за дати месец.

Уз сервис „Увид у рачун“ можете погледати стање вашег дуга или претплате.

Неке од дистрибуција нуде одређене сервисе који вам могу бити од користи и за чије коришћење је потребна регистрација.