Примена слободног софтвера у образовању

Дана 30. јануара 2016. године са почетком у 10 сати одржана је једнодневна акредитована конференција „Примена слободног софтвера у образовању“ коју организију Удружење професора информатике Србије, из Новог Сада уз подршку Центра за промоцију науке из Београда.

Друга ,по реду, Конференција је одржана у просторијама Факултет за mенаџмент у Сремским Карловцима. У раду конференције су учествовали 102 наставника из основних и средњих школа, универзитетски професори, представници Министарства просвете, науке у технолошког развоја каои гости из иностранства путем видео линка.

Употреба слободног софтвера у школама у Србији није случајна. Удружење професора информатике, Линуx центар и друга удружења помажу педагошку артикулацију употребе слободног софтвера у школама. Част и задовољјство нам је што је Центар за промоцију науке ЦПН препознао напоре нашег удружења и финансијски подржао пројекат “Упознајмо свет науке уз слободан софтвер“ у оквиру јавног позива за популаризацију и промоцију науке у 2015 години.

Слободан софтвер није само технолошки феномен. Он је резултат коеволуције човековог деловања, мишљења, развоја његовог мозга, његове способности комуницирања и размене знања. Велико интересовање за софтвер на које наилазе наставници није случајно. Такво динамично интересовање је још један доказ да је човек симболичко комуникацијско биће које ствара симболичке системе, језике, системе за размену и слободу информација, података, знања.

Факултети, средње и основне школе, програмери, родитељи, радознали ентузијасти савремених технологија стално испитују, траже, пореде, критикују, успевају, не успевају да у неком програму открију оно што мисле да је потребно за реализацију образовних активности.

Учесници конференције су представили своја истраживања, борбе, методолошке успехе и неуспехе, недоумице, кобиновање разних софтверских пакета слободног и неслободног софтвера да би уочили разлике, олакшавајуће и отежавајуће околности и да би поставили питања себи, колегама, програмерима штаје потребно учинити да би софтвер имао своју технолошку, педагошку и друштвену функцију у настави.

На основу јавног позива за објављивање радова програмском одбору су пристигла 42 рада из целе Србије. Комисија је изабрала 29 рада који су објављени у зборнику радова конференције. Зборник радова је приказ радова које су наставници представили на конференцији. Они су у својим излагањима изразили успехе, методолошка побољшања, суочавања са разним слободним и неслободним софтверима на које наилазе у институционалној пракси, међународним пројектима у жељи да заједно дискутују, анализирају, уче једни од других како употребити слободан софтвер у настави и како проценити технолошка решења и концепције и њихову применљивост у образовном процесу. Разговори и дебате које су покренули су важни као и радови.

Неки радови се баве историјским, правним, научним концепцијама и контекстима унутар којих су се појављивали услови за развој и посебне облике примене слободног софтвера. Учесници конференције су представили своја истраживања Методологија примене слободног софтвера на универзитету, у средњој школи, основној школски је облик узајамне инспирације и подстицаја,а не као израз институционалне одвојености.

Радови, излагања, дискусије,палнови и закључци до којих смо дошли заједно су охрабрујући корак да ће слободан софтвер имати већу примену у школама за разлику од Универзитета у Републици Србији где је на појединим катедрама овај софтвер доминантан.

[извор]