Птице Србије и подручја од међународног значаја

ptice-srbije

Књига за препоруку:

„Птице Србије и подручја од међународног значаја“
Драган Симић, Слободан Пузовић
Лига за орнитоЛошку акцију Србије
Београд, 2008.
Страница: 48

Преузимање, mirror

„Како се користи овај приручник

Од око 360 врста птица колико је забележено у Србији, овде је приказано њих 138, углавном оних које се чешће виђају. Текст за сваку птицу помиње главне одлике значајне за одређивање врсте, потом станишта у којима се јавља и, у случају уско распрострањених врста, регион или подручје у коме се гнезде. У овом приручнику, појам „селица” означава врсту која се код нас гнезди, присутну од пролећа па приближно до краја лета; „пролазница” врсту која се код нас не гнезди, већ се виђа само током сеобе; „зимовалица” врсту присутну од јесени до краја зиме; а „станарица” врсту која се код нас гнезди и виђа током читаве године, без обзира да ли се део наших птице можда сели (а зими их замењују гости из севернијих земаља) или не. Следи дужина птице од врха кљуна до завршетка репа (у цм). Код појединих врста, иза дужине стоји ознака С1, С2 или С3. Ради се о Species of European Conservation Concern или SPEC врстама чији опстанак у Европи зависи од мера заштите. С2 су угроженије од С3, док су С1 глобално угрожене.

Текст за свако подручје од међународног значаја за птице (Important Bird Area или IBA) описује које се ту врсте јављају, која су станишта заступљена, степен заштите и факторе угрожености. На карти се могу видети положаји и величина сваког подручја.“