Сорте брескве, нектарине – упоредна табела

breskva
Слика са https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vineyard_peaches_de.jpg

Можете погледати и упоредну табелу из књиге Петрановић „Воћарство“
Сорте брескве – упоредна табела (Петрановић „Воћарство“)

Можете погледати и упоредну табелу из књиге Петрановић „Бресква“
Сорте брескве – упоредна табела (Петрановић „Бресква“)

  • Крешимир Петрановић „Воћарство“ – треће проширено издање, Знање, Загреб, 1977.
  • Крешимир Петрановић „Бресква“ – Сељачка слога, Загреб, 1956.