Сорте крушке – упоредна табела

kruska
Слика са https://wikimedia.org

Можете погледати и упоредну табелу из књиге Мратинић „Крушка“
Сорте крушке – упоредна табела (Мратинић „Крушка“)

  • Евица Мратинић „Крушка“ – друго допуњено издање, Партенон, Београд, 2016.