Списак докумената за унос у Comet

Comet (Competition Management Expert System) је интернет апликациони систем који обухвата све кључне пословне процесе и податке у спортским организацијама, који је првенствено намењен фудбалским савезима.

Пред вама је списак докумената који је потребно унети у Comet везаних за играче и особље.

Надамо се да ће свим фудбалским радницима који раде у систему Comet овај списак бити од користи.

Спортски поздрав!

Списак докумената за унос у Comet може те преузети ОВДЕ у .jpg, .docx, .pdf форматима.

СПИСАК ДОКУМЕНАТА ЗА УНОС У COMET

НАШ ИГРАЧ

 • ЧЛАНАРИНА
 • ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД*

ИГРАЧ КОЈИ ДОЛАЗИ

 • СЛИКА У НАШЕМ ДРЕСУ
 • ЛИЧНА КАРТА (МАЛОЛЕТНИ – ИЗВОД ИЗ МК РОЂЕНИХ)
 • ЧЛАНАРИНА
 • ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД*
 • ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ (ШТАМПА СЕ ИЗ КОМЕТА) (МАЛОЛЕТНИ – ПОТПИСУЈЕ И РОДИТЕЉ)
 • ДОКАЗ О ДРЖАВЉАНСТВУ (ЛИЧНА КАРТА, ДРЖАВЉАНСТВО)
 • ИСПИСНИЦА (НЕ ТРЕБА АКО НИЈЕ РЕГИСТРОВАН НИ ЗА ЈЕДАН КЛУБ)
 • БРИСОВНИЦА (АКО ДОЛАЗИ ИЗ ДРУГОГ САВЕЗА)
 • ПАСОШ (АКО ДОЛАЗИ ИЗ ДРУГОГ САВЕЗА)

ИГРАЧ КОЈИ ОДЛАЗИ

 • ИСПИСНИЦА (ШТАМПА СЕ ИЗ КОМЕТА)

ИГРАЧ ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА

 • СЛИКА У НАШЕМ ДРЕСУ
 • ЛИЧНА КАРТА (МАЛОЛЕТНИ – ИЗВОД ИЗ МК РОЂЕНИХ)
 • ЧЛАНАРИНА
 • ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД*
 • ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ (ШТАМПА СЕ ИЗ КОМЕТА) (МАЛОЛЕТНИ – ПОТПИСУЈЕ И РОДИТЕЉ)
 • ДОКАЗ О ДРЖАВЉАНСТВУ (ЛИЧНА КАРТА, ДРЖАВЉАНСТВО)

ТРЕНЕР

 • СЛИКА
 • ЛИЧНА КАРТА
 • ДОКАЗ О СТРУЧНОСТИ (ДИПЛОМА, ЛИЦЕНЦА)
 • ЗАХТЕВ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ (ШТАМПА СЕ ИЗ КОМЕТА)
 • ТРЕНЕРСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА
 • ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД*
 • ЧЛАНАРИНА
 • ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

ПРЕДСТАВНИК КЛУБА

 • СЛИКА
 • ЛИЧНА КАРТА
 • ОДЛУКА ОРГАНА КЛУБА
 • ЗАХТЕВ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ (ШТАМПА СЕ ИЗ КОМЕТА)
 • ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

КОМЕСАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ

 • СЛИКА
 • ЛИЧНА КАРТА
 • ОДЛУКА ОРГАНА КЛУБА
 • ЗАХТЕВ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ (ШТАМПА СЕ ИЗ КОМЕТА)
 • ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

ФИЗИОТЕРАПЕУТ

 • СЛИКА
 • ЛИЧНА КАРТА
 • ДОКАЗ О СТРУЧНОСТИ (ДИПЛОМА)
 • ОДЛУКА ОРГАНА КЛУБА
 • ЗАХТЕВ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ (ШТАМПА СЕ ИЗ КОМЕТА)
 • ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

*Рок важности лекарског прегледа за играча који на дан прегледа има најмање 17 година важи шест месеци, а за остале играче четири месеца.
Специјални лекарски преглед важи шест месеци за омладинца који игра у првом тиму, а четири месеца за кадета, односно пионира за наступ у омладинском, односно, кадетском тиму.

Члан:
30/1 – прва регистрација (нигде није никада играо фудбал)
30/2 – са исписницом
30/3 – непререгистрован играч
30/4 – са захтевом за исписнису (од прелазног рока летњи-летњи или зимски-зимски и дуже)
30/10 – долазак играча из иностранства
30/12 – са исписницом ван прелазног рока /млађе категорије/

Погледајте: Упутства за рад у Comet-у

spisak-dokumenata-za-comet