Tor exit node from Novi Sad

Šta je Tor?

Tor (anonimna mreža) je mreža koja služi za anonimi prenos podataka. Koristi se za TCP konekcije i može se koristiti na primer za WWW, Instant Messaging, IRC, SSH, E-Mail, P2P itd. Tor korisnike štiti od analize saobraćaja.
Tor je akronim i ima različita značenja. Uobičajeno se koristi kao notacija za The Onion Routing (engleski onion = luk) i većinom se koristi njegova kratka forma.

Zašto je LUGoNSu bitan ovaj projekat?

“Zašto bih se informisao o anonimnim tehnikama komunikacije na Internetu ili zašto bih ih uopšte koristio? Ne bavim se kriminalom niti imam šta da krijem.” Ovakvo ili slično razmišljanje je prvo što nam prostruji kroz glavu kada se pokrene ova tema. Ona je, sama po sebi, obavijena velom tajne, a većina je svrstava u razne kriminalne i ilegalne aktivnosti. Ovakav način razmišljanja automatski proizilazi iz toga, jer u svakodnevnom životu mi ni ne razmišljamo o očuvanju naše anonimnosti i privatnosti.

Pravo na davanje bilo kakvih informacija o sebi treba da bude Vaša i samo Vaša lična odluka!

Ovako naravno ne razmišlja većina, velike organizacije i korporacije gaze sve pred sobom i imaju samo jedan cilj: ostvariti što veći profit ne birajući sredstva, a pri tome uopšte ne obraćajući niti poštujući etiku i pravo na Vašu privatnost. Tor projekat upravo ima za cilj da Vam omogući da zaštitite Vašu privatnost.

LUGoNSov primarni cilj kao i moralna obaveza je da ukaže ljudima kako da zaštite svoju privatnost, da što bolje savladamo savremene tehnike i da budemo u koraku sa tehnologijom. Smatramo da bi postavljanjem Tor exit node servera u Srbiji skrenuli svima pažanju na svakodnevno kršenje privatnosti i prikupljanja podataka, mnogo bolje upoznali javnost o ovim ozbiljnim problemima, ponudivši adekvatnu zaštitu i imali odličnu priliku da aktivno učestvujemo u ovom veoma važnom projektu za sve nas. Trenutno ne postoji niti jedan server u Srbiji kao ni u okruženju. Vreme je da se to promeni.

Više o projektu na tor.lugons.org.

[izvor]