Убунту Србија силуете главе

Силуете главе су преузете са логоа Убунтуове локалне заједнице у Србији [извор] и прилагођене су за постављање као слике профила на друштвеним мрежама, форумима …

ubuntu rs ubuntu rs

ubuntu rs ubuntu rs

ubuntu rs ubuntu rs

ubuntu rs ubuntu rs

Силуете главе на Spreadubuntu.org: