Uklanjanje slike ekrana pri podizanju sistema

Pri podizanju sistema pojavljuje se slika ekrana, a mi bi želeli da umesto nje imamo tekstualni ispis procesa podizanja sistema. Pre rešenja napomene da: Komande kucamo u Terminalu. Molim vas budite oprezni.

Kako bi umesto slike ekrana imali tekstualni ispis potrebno je uraditi sledeće:

Pre unosa izmena u GRUB treba bekapovati GRUB:

sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub_backup

Pokrećemo editor, u mom slučaju to je Gedit, ako koristite neki drugi editor zamenite u komandi “gedit” sa nazivom editora koji koristite.
Uz pomoć editora menjamo GRUB-ov fajl:

gksu gedit /etc/default/grub

Nađite:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

i zamenite sa:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""

Uklonili smo komandu “quiet” koja isključuje pojavu teksta i komandu “splash” koja omogućuje prikazivanje slike ekrana pri podizanju sistema.

Za kraj osvežimo GRUB:

sudo update-grub

Restartujte računar i vidite jel sad ok.

Ako je nešto pošlo naopako bekapovana verzija GRUB-a se vraća komandom:

sudo cp /etc/default/grub_backup /etc/default/grub

[izvor][izvor]

Testirano na operativnom sistemu LXLE 12.04